Tom itt kellene, hogy legyen.

Tom should be here.