Tom i Mary stali się przyjaciółmi.

  • stać się (stanę, ‑niesz) pf, impf stawać się (staję ‑jesz ‑stawaj) = to happen, occur.
    • Instrumental = to become