Tom i Mary przyjaźnią się z Johnem.

  • przyjaźnić się (‑nię ‑nisz) impf, pf zaprzyjaźnić się z + Instr = be friends with. pf become friends with
  • przyjaźń f.noun = friendship