Tom i Mary byli małżeństwem od zaledwie kilku miesięcy. (Sentenec Note)

zaledwie av = barely, hardly