Tom i ja, byliśmy oboje zaproszeni. (Sentence Note)

  • zaproszony (aj) = invited
  • zaproszenie (n noun) = an invitation
  • zaprosić -szę -sisz (pf), (impf) zapraszać = to invite, ask (s.o. somewhere)