Tom grywa w golfa trzy-cztery razy w miesiącu.

grywać ‑am ‑asz impf freq of grać = to play