Tom ei ymmärrä ranskaan kovinkaan hyvin.

English Translation

Tom doesn’t understand French very well.

ranskaan → ranskaa

1 Like