Tom działa jako wolontariusz.

wolontariusz = volunteer (usually = charity)