Tom dał krótki wykład. (Sentence Note)

  • wykład mi.noun = lecture