Tom czuł wielką chęć ucieczki. (Sentence Note)

NOTE: chęć (female noun) = desire, wish. Do+genitive = for. ‘mieć dobre chęci’ = mean well. ‘z chęcią’ eagerly, willingly, gladly