Tom często chodzi łowić ryby nad rzeką.(Sentence Note)

Note: łowić (-wię -wisz) (impf), (pf) połowić or ułowić = to chase, to hunt, to catch, to go line-fishing (angling)