Tom coś usłyszał i obrócił się, żeby zobaczyć, co to było.

  • obrócić ‑cę ‑cisz pf, impf obracać = to turn, convert w+A into.
  • & w żart = to turn into a joke.
  • & się = to turn, revolve, swivel o.s.