Tom cię nie powstrzyma. (Sentence Note)

  • powstrzymać ‑am ‑asz pf, impf powstrzymywać ‑muję ‑jesz (transitive) = 1] to refrain, hold back 2] abstain from, repress