Tom chciałby się przenieść. (Sentence Note)

przenieść (-niosę -niesiesz -niósł -niosła -nieśli) (pf), (impf) przenosić -(szę -sisz) to transfer.

  • & się = to move, become transferred, relocate