Tom chciał, żebym usiadł i się odprężył. (Sentence Note)

  • odprężyć ‑żę ‑żysz pf, impf odprężać = to loosen, relax.
  • & się (intrans) = to relax, unwind, loosen up (oneself)