Tom chciał, żebym rozpoczął. (Sentence Note)

  • rozpocząć (-cznę -niesz) (pf), (impf) rozpoczynać (transitive) start, begin, initiate, inaugurate, launch, kick off. (intrans) ~ się start ,begin