Tom chciał się tylko popisać.

  • popisać się (‑piszę ‑szesz) pf, impf popisywać się (‑suję ‑jesz) = to show off