Tom chciał się przyznać.(Sentence Note)

  • przyznać -am -asz (pf), (impf) przyznawać -znaję -jesz = to confess, admit.
  • & się do+Gen = to confess, admit, grant to, concede