Tom chce się przeprowadzić z powrotem do Bostonu.(Sentence Note)

z powrotem = phrase = back (return to a place of origin)