Tom był świadkiem wypadku.(Sentence Note)

  • świadek (-dka) (mp noun) (Nom plural -owie) = witness, bystander.