Tom był bardzo zawiedziony. (Sentence Note)

  • zawiedziony (Adj) = disappointed, frustrated