Tom begynner å få viker.

this sentence hurts me

…just