Tom będzie cię słuchał.

Tom will listen to you

1 Like