Tom are prorpriul său apartament.

Tom are propriul său apartament