To, że jeszcze żyję, zawdzięczam tobie. (Sentence Note)

  • zawdzięczać ‑am ‑asz (impf) +D, +A = to have s.o. to thank for