To wszystko wymknęło się spod kontroli.

  • wymknąć się ‑nę ‑niesz pf, impf wymykać się +D = to elude, evade, escape, sneak out, slip (s.o.'s notice).
  • ~ spod kontroli = to slip out of control