To wszystko jest bardzo niepokojące. (Sentence Note)

  • niepokojący = active adj = worrying, disturbing, distressing. av niepokojąco