To właśnie powód, dla którego kobiety wolą raczej pracować, a nie wychodzić za mąż. (Sentence Note)

To (jest) właśnie powód = This is the reason, That is exactly why