To wieś, gdzie on się urodził. (Sentence Note)

  • wieś wsi (f noun) (Nom/Acc plural = wsie) 1] village. (we wsi). 2] countryside. (na wsi).
  • (diminutive = wioska)