To ustawienie jest tylko czasowe.

  • ustawienie n.noun = setting (e.g. heating), set up, arrangement (e.g. furniture), configuration
  • czasowy aj of czas 1] time (zone) 2] temporary. av czasowo temporarily