To twoja ostateczna decyzja?

  • ostateczny aj = final, definitive, ultimate, eventual. sąd ~ Last Judgment. /// adv = ostatecznie = finally, ultimately, eventually
  • ostatni aj = last, final