To takie upokarzające.(Sentence Note)

  • upokarzający (adj) = humiliating
  • upokorzenie (n noun) = a humiliation
  • upokorzyć -rzę -rzysz -korz or -kórz (pf), (impf) upokarzać upokarzają = to humiliate, humble. ~ się = humiliate oneself