To święty człowiek. (Sentence Note)

  • święty 1] aj holy, sacred, 2] as mp.noun = saint.