To sprawa najwyższej wagi.(Sentence Note)

najwyższej (przymiotnik) = highest, utmost, paramount