To się wymyka spod kontroli. (Sentence Note)

  • wymknąć się (-nę -niesz) (pf), (impf) wymykać się + Dative = elude, evade, escape, sneak out, slip (s.o.'s notice)
  • spod(e) (prep) + Genitive = from under, from beneath
1 Like