To prawdziwa okazja.(Sentence Note)

  • okazja (f noun) occasion, bargain, opportunity, chance
  • przy okazji = at the opportunity.
  • z okazji +Genitive = on the occasion of, in celebration of
  • okazja życiowa = chance of a lifetime.