To prawda, jest uczonym człowiekiem, ale brak mu zdrowego rozsądku.

  • uczony aj = scholarly, learned. as mp.noun = a scholar