To odmieniło moje życie.

  • odmienić ‑nię ‑nisz pf, impf odmieniać = to transform, inflect.
  • & się = to be inflected (grammatical term)