To odkrycie zapisze się w historii.

  • zapisać ‑piszę ‑szesz pf, impf zapisywać ‑suję ‑jesz = to note down, record. na+A bequeath, endow.
  • & się +do+G or na+A = to sign up for, enroll in