To niewiarygodne. (Sentence Note)

  • niewiarygodny aj = unreliable, unbelievable, implausible. av = niewiarygodnie = unbelievably, incredibly
  • niewiarygodność f.noun = unreliability, implausibility
  • niewiara f.noun = disbelief