To niesprawiedliwe. (Sentence Note)

  • niesprawiedliwy (adjective) = unjust. (adverb) niesprawiedliwie = unjustly
  • niesprawiedliwość (f noun) = an injustice