To nie wróży dobrego.

  • wróżyć ‑żę ‑żysz impf, pf powróżyć = to tell fortune, divine, forebode