To nie potrwa więcej niż dwie-trzy godziny. (Sentence Note)

  • trwać trwam trwasz (usually 3p) impf, pf potrwać or przetrwać = to last, endure, go on, be constant, be in progress
1 Like