To nie jest niczyja wina.

  • niczyj (niczyja niczyje niczzyi) poss pron = no‑one’s, nobody’s.
  • ziemia niczyja = no man’s land