To nie jest narzędzie zbrodni. (Sentence Note)

  • narzędzie n.noun (G plur = ‑dzi) = a tool, instrument, implement
  • zbrodnia f.noun = a crime, felony
1 Like