To najnowszy komputer. (Sentence Note)

najnowszy = superl aj of nowy = newest, latest