To moja ostateczna propozycja. (Sentence Note)

  • ostateczny aj = final, definitive, ultimate, eventual. av ostatecznie = finally, ultimately, eventually.
  • ostateczność f.noun = extreme. w ostateczności = in the end, as a last resort, in an emergency
  • ostatni aj = last, final. adv = ostatnio = lately, recently