To mój ulubiony przedmiot. (Sentence Note)

  • przedmiot mi.noun = object, subject, topic
  • pzrdemiotowy (adj of przedmiot) e.g. katalog przedmiotowy
  • bezprzedmiotowy adj = 1] pointless. 2] abstract, non‑figurative (art)