To już nie stanowi problemu. (Sentence Note)

stanowić ‑wię ‑wisz impf = comprise, make up. amount to.