To jest twój szczęśliwy dzień. (Sentence Note)

szczęśliwy aj lucky, happy, fortunate. av szczęśliwie happily, successfully